"От 0 до 100 000 в eBay"

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

EBay.NickChakarov.com разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

„ЕКОМЪРС МАСТЪРС ЕООД“ (“Дружеството”) има ангажимента да защити неприкосновеността на личния живот на своите потребители. Нашата Privacy Policy (“Защита на личните данни”) има за цел да ви помогне да разберете как събираме, ползване и опазване на информацията, която ни предоставяте, и да ви помогне при вземането на информирани решения при използването на нашите услуги.

За целите на настоящото споразумение, “Service” се отнася за услуги на компанията, които могат да бъдат достъпни чрез Интернет страницата на EBay.NickChakarov.com, в която потребителите могат да купуват дигитални информационни продукти. Термините “ние”, “нас” и “наш” се отнасят до дружеството. “Вие” се отнася до Вас, като потребител на услугата. С приемането на нашата политика за конфиденциалност, Вие се съгласявате да ни събиране, съхраняване, използване и разкриване на лична информация, както е описано в тази Декларация за поверителност.

EBay.NickChakarov.com ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

Чрез влизането/използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

EBay.NickChakarov.com си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

EBay.NickChakarov.com ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от EBay.NickChakarov.com за управление на поръчки, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от EBay.NickChakarov.com, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, EBay.NickChakarov.com може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където EBay.NickChakarov.com публикува реклами, съдържание или анализи, EBay.NickChakarov.com може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

EBay.NickChakarov.com може да използва модули cookie и за други цели, включително за – достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга EBay.NickChakarov.com. Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси. Вътрешен анализ, предоставен от клиента. Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите EBay.NickChakarov.com. Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

EBay.NickChakarov.com събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на EBay.NickChakarov.com и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от EBay.NickChakarov.com

данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

EBay.NickChakarov.com ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на EBay.NickChakarov.com, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на EBay.NickChakarov.com.

Без прилагането на горепосоченото, EBay.NickChakarov.com може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марка или друга графика/чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на EBay.NickChakarov.com.

 

Възстановяване на средства след закупуване на продукт (Money Back Guarantee)

Целта ни с курса за eBay е да ти помогнем да изградиш своя допълнителен доход онлайн. Ако в рамктие на 30 дни от закупуването на курса качиш 30 различни продукта, проведеш консултация с човек от екипа и въпреки това нямаш нито една продажба, пиши ни и ние ще възстановим 100% от сумата за курса.

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Платформата www.ebay.nickchakarov.com е собственост на “ЕКОМЪРС МАСТЪРС ЕООД”, ЕИК 205456697 със седалище и адрес на управление: България, гр. Пазарджик, ул. Н. Вапцаров 6, спрямо законодателството на Република България.

“ЕКОМЪРС МАСТЪРС ЕООД”, ЕИК 205456697, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пазарджик, ул. Н. Вапцаров 6 е партньор в реализирането на отделни дейности на платформа за обучение www.eBay.NickChakarov.com, включително, но не само на стопанската дейност.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и “ЕКОМЪРС МАСТЪРС ЕООД”, ЕИК 205456697